Masspektrometri och joner

Information om Svenska masspektrometrisällskapet finns på kemisamfundet.se.

 

Serviceavtal anpassat för företag, fastigheter och bostäder - IPIS

Masspektrometri

Masspektrometri förkortas för enkelhetens skull oftast MS och är en teknik som används när man vill skilja joner från varandra baserat på deras relation massa/laddning (m/z). Jonerna ska också befinna sig i gasfas. Man kan använda olika masspektrometrar för att åstadkomma åtskiljningen, men grundkonceptet är alltid detsamma: man för jonerna antingen genom ett magnetiskt eller ett elektriskt fält, eller både och. 

Stegen

När man arbetar med MS så följer man i regel en trestegsprocess och den ser ut som såhär:

  1. Molekylerna och atomerna som ska analyseras joniseras
  2. Man använder en massanalysator för att separera jonerna från varandra
  3. Detektion av jonerna

Analysen ger ett masspektrum, en så kallad graf som visar den detekterade signalintensiteten för varje m/z. 

Masspektrometer

Masspektrometern är det instrument man använder när man arbetar med masspektrometri. Med hjälp av elektromagnetiska fält sorteras laddade partiklar - partikelstrålarna böjs olika mycket beroende på partiklarnas massa. Elektriska sensorer registrerar och hjälper till att identifiera jonerna.

J.J. Thomson var mannen som uppfann masspektrometern, officiellt år 1912. I begynnelsen kallade han sin apparat för masspektrograf då den använde fotografiska plåtar för att registrera jonerna istället för de elektriska sensorer som används idag. F W Aston vann Nobelpriset i kemi år 1922 för att han med precision lyckats bestämma vikten på atomer - det gjorde han med hjälp av Thomsons masspektrograf.

Dyr utrustning

En masspektrometer är mycket dyr och det kräver att man har tillgång till en kraftfull partner för investeringar, eller en rejäl buffertpå banken. Söker du efter investerare som jobbar hållbart och med etiken i fokus är Fair Investments kanske en framtida partner. 

SMSS

Masspektrometri är en vanlig teknik när man vill genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa analyser inom analytisk kemi. I Sverige finns Svenska masspektrometrisällskapet (SMSS) som hänger sig åt forskning och utbildning inom olika tekniker av masspektrometri. I sällskapet ingår medlemmar från flera olika branscher såsom kemi, medicin, farmakologi, fysik och miljö.